Rebecca Hille

 Autoriseret psykolog, specialist i klinisk børne- og ungepsykologi

Jeg er børne/unge og familiepsykolog med bred erfaring med rådgivning, behandling, terapeutiske forløb og supervision. Jeg tilbyder:

  • Terapi til børn, unge og voksne
  • Rådgivning og vejledning til forældre
  • Psykologiske undersøgelser (børnepsykologiske-, forældrekompetence- børnesagkyndige undersøgelser)
  • Supervision til professionelle
  • Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og tager imod lægehenvisninger


Lester Ansel Henry

Kandidat i offentlig administration fra Roskilde Universitet og Master i Trivsels- og Ressourcepsykologi fra Aarhus Universitet. Herudover diplomuddannelse i Løsningsfokuseret Korttidsterapi fra Brief i London og mere end 25 års erfaring med terapi, coaching og supervision til private og professionelle.Jeg tilbyder:

  • Terapi til børn, unge og voksne
  • Parterapi
  • Rådgivning og vejledning til forældre
  • Trivsels- og robusthedsforløb til private og professionelle
  • Læs mere her